• Lượt xem: 12
  • 02/09

Làm sao để bài viết tối ưu trên Google và Facebook?

Trong bài viết, để tăng khả năng nhận diện của Google, ngoài việc cung cấp nội dung đầy đủ, bên dưới mục từ khoá tìm kiếm, bạn hãy nhập các từ khoá để bộ máy tìm kiếm dễ dạng nhận diện,

Bên cạnh đó, Facebook nhận diện bài viết khi bạn chia sẽ thông quan 3 tiêu chí: Hình đại diện, Nội dung mô tả, Tiêu đề. Chính vì thế, bạn hãy lựa chọn hình đại diện thật thu hút. Sau khi ddawng, hãy chia sẽ link bài viết lên Facebook để tăng sự thu hút của khách hàng.