• Lượt xem: 219
  • 12/07

Cách nạp lại nội dung hiển thị khi share link Website lên Facebook

Khi chia sẽ link website lên Facebook, Facebook sẽ đọc 3 thông tin cơ bản như Hình mặc định(hoặc nhiều hình), nội dung mô tả ngắn, tiêu đề. của link bạn chia sẽ để đưa vào khung hiển thị của bài đăng. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó các nội dung bị thay đổi thì Facebook vẫn sẽ nhớ lần đã chia sẽ đầu tiên( Facebook lưi trữ nội dung cũ trên hệ thống). Nếu bạn muốn khi ai đó chia sẽ link giúp bạn với nội dung mới. Bạn cần phải sử dụng công cụ Debug của Facebook để nạp lại nội dung mới.

Để thực hiện điều này, hãy làm như sau:

Bước 1:

- Truy cập vào link Debug của facebook và dán link bạn cần nạp lại nội dung, https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object

Bươc 2:

- Nhấn vào mục "Tìm nạp thông tin trích xuất mới"