• Lượt xem: 747
  • 16/11

Đăng tin Rao vặt

Đăng tin là hình thức viết bài trên hệ thống Raongay.net

(*) Các loại tin:

- Tin VIP: Xuất hiện trong các mục nổi bật

- Tin thường: Xuất hiện ngoài khu vực nổi bật trên trang

 

Lưu ý:

- Trong giai đoạn thử nghiệm chúng tôi sẽ ưu tiên chạy miễn phí cho quý khách cho đến khi chung tôi thay đổi chính sách