Hồ sơ
 • SĐT: 0914421958
  Khu vực: TP HCM
  13 ngày
 • Giới thiệu:

  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Miền Nam - MinaQ


  - Địa chỉ: 1/17 Đường Sơn Kỳ, PhườngSơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Liên hệ: 0914421958 - Hồng Yến MinaQ

  Tạo dựng niềm tin với khách hàng là tiêu chí mà chúng tôi cố gắng !

Yến MinaQ Yến MinaQ ( 1 8)
hoang hoang ( 2 4)
Hải Hải ( 11 9)
thuyhang thuyhang ( 2 26)
Dung Dung ( 0 15)
Thi Thiem Thi Thiem ( 8 51)
THẢO THẢO ( 11 57)
Dương Dương ( 50 61)
Thủy Thủy ( 50 66)
Ngọc Ngọc ( 130 124)
anhduongthuhuong anhduongthuhuong ( 50 73)
hậu hậu ( 1 45)
Liên Liên ( 39 66)
Linh Linh ( 6 74)
Huy Huy ( 2 79)
Viet Viet ( 4 77)
tình tình ( 3 83)
Nguyễn Nguyễn ( 6 98)
Thịnh Thịnh ( 48 157)
oanh oanh ( 3 100)